Love

CH (N)CarilloCat Love Me Do

“Lillan”
Silversköldpadda spotted

Kön: Hona, fertil
Född: 2013-09-07
Färg: SIB fs 24
HCM-testad: 2018-10-08
FIV/FeLV: UA
PK: Negativ
PKD-skannad: Negativ
Colorpoint: No carrier
Blodgrupp: N/N, A eller AB ej bärare av B
Far: CarilloCat The Teddy Bear, SIB d 09 24
Mor: CarilloCat Love Call, SIB ns 03 22
Uppfödare: CarilloCat, Kari Granaas Hansen
Avel: Beatles
La Dolce Vita
Stamtavla Utställningar